Vračilo izdelka

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga upravljalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Upravljalec svojim strankam omogoča podaljšani – kar 30 dnevni rok , da nam sporočite da odstopate od pogodbe brez navedenega razloga. Poleg vračila kupnine izdelka vam vrnemo tudi znesek, ki ste ga plačali za dostavo kupljenega izdelka do vas.
O nameravanem vračilu izdelka (odstopu od pogodbe) nas prosimo pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail info@vitalmarket.si. Če ste kupljeni izdelek že prejeli – in vam kupljen izdelek ne ustreza in bi ga radi vrnili, ga nato na vaše stroške pošljite na naslov naveden na računu. Povratna pošiljka vrnjenega blaga na naslov upravljalca mora biti oddana v roku nadaljnjih 14 dni od sporočila.

V primeru odstopa od pogodbe upravljalec takoj ko je mogoče oziroma najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne prejeta plačila izdelkov – z enakim plačilnim sredstvom – razen če želite drugače (javite nam na email info@vitalmarket.si).
Izdelki ki so predmet vračila morajo biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni nepoškodovani embalaži z vso priloženo dokumentacijo. Upravljalec ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo splošnim pogojem poslovanja.
Vsi paketi ki bodo na naš naslov posredovani s plačilom po povzetju oziroma poštnino plača naslovnik bodo zavrnjeni in vrnjeni pošiljatelju na njegove stroške.

Prosimo, da poleg pošiljke priložite račun za kupljeni izdelek, ter vaše podatke.

Stvarna napaka in garancija, ter uveljavljanje pravic iz tega naslova.


STVARNA NAPAKA
Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov- ZVPOt. Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Tako lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega je bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se odloči lahko tudi takrat, ko ne želi uveljavljati garancijo za izdelek, za katerega je bila dana garancija. Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri upravljalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik upravljalca v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in upravljalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora upravljalec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora upravljalec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Napaka je stvarna če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila upravljalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če je upravljalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli upravljalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal upravljalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

GARANCIJA
Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Upravljalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako, upravljalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako, potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja, upravljalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije.

REKLAMIRANJE ARTIKLA
Reklamacija artikla je mogoča s predložitvijo računa. Če se je na vašem izdelku pojavila napaka, za katero ni kriva vaša nepravilna uporaba oz. napaka ni posledica vašega dejanja, lahko nam pošljete zahtevek za uveljavljanje reklamacije. Zahtevek pošljite na elektronski naslov info@vitalmarket.si.
V elektronski pošti nam čim bolj nazorno pojasnite razlog za uveljavljanje reklamacije, da bomo čim lažje reševali vašo reklamacijo. Zraven zapišete svoje podatke (ime in priimek ter naslov) ter kontaktno številko, kamor vas bomo lahko obvestili o poteku reševanja reklamacije.
Reklamiran izdelek pošljite po pošti na naslov naveden na računu. V paket priložite kopijo računa, ter vaše podatke in opis napake izdelka. Prosimo vas, da izdelek zapakirate v primerno zaščitno embalažo, da bo prispel do nas nepoškodovan.
Ko bo izdelek z vso pripadajočo dokumentacijo prispel na naš naslov ga bo pregledal reklamacijski oddelek. Glede na vsebino opisane napake, ter glede na ugotovitve reklamacijskega pregleda, vas bomo v čim krajšem možnem času kontaktirali in vas seznanili z nadaljnjim postopkom. Reklamacijska služba vam tekom postopka lahko ponudi popravilo izdelka, zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine vključno s stroški pošiljanja, ki so nastali ob naročilu.