Pravila
Nagradna igra – podarimo sončna očala

PRAVILA NAGRADNE IGRE:

Družba Proshop d.o.o. (v nadaljevanju organizator), s sedežem na Pijavišće 17g v Zagrebu, Hrvaška,  vpisano v register Trgovačkog suda v Zagrebu (št. reg. vložka Tt-22/22360-2 z dne 10.05.2022), prireja nagradno igro z imenom »Nagradna igra – Osvojite zložljiva sončna očala«. Nagradna igra bo potekala od 7.8.2023 do 21.8.2023 na področju EU.

Nagradna igra bo potekala na socialnem omrežju Facebook in Instagram, preko organskih objav ter promoviranih oglasov z naslovom »Nagradna igra – Osvojite zložljiva sončna očala« ter na spletni strani Vitalmarket.si.

Sodelovanje v nagradni igri je možno s prijavo na e-novice in s tem vpisom v bazo sodelujočih za žreb in sicer s svojimi  e-mail naslovom na spletni strani: https://vitalmarket.si/nagradna-igra/

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo, ter se z njimi strinjajo.

V nagradnem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki so v času trajanja nagradne igre na zgoraj omenjenem spletnem naslovu oddali svojo prijavo.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Organizator bo upošteval vse tiste prijave, ki jih bo prejel do vključno 21.8.2023 do 24:00 ure.

Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave organizator ne more prevzeti odgovornosti in bodo obravnavane kot neveljavne.

Ob zaključku nagradne igre se pristopi k žrebanju. Žrebanje bo izvedeno dne 22.8.2023 ob 10.00 uri. Žrebanje bo izvedel organizator v svojih poslovnih prostorih. Žrebanje bo izvajala komisija, sestavljena iz 3 članov. 

Nagrada: Podarimo 5 inovativnih sončnih očal, različnih barv. Barva očal, ki jo prejme nagrajenec, bo izbrana naključno. Izžrebali bomo 5 nagrajencev.

Organizator bo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri naključno izžrebal 5 nagrajencev. Žrebanje se izvede enkrat. Izvede ga komisija s pomočjo e-orodij za izvedbo žreba.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se žrebanje ne ponovi, nagrada ne bo podeljena in se znesek prenese v naslednji nagradni sklad.

Žrebanje je dokončno. Pritožbe zoper žreb niso možne. Za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce prireditelj ne odgovarja, tak sodelujoči pa tudi ne more postati nagrajenec.

Če posameznik ne izpolni pravilno in popolno zgoraj opredeljenih obveznosti, se šteje, da na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade. Izžrebanec bo o nagradi obveščen preko socialnih omrežij Facebook in Instagram in e-maila v istem dnevu kot bo opravljeno žrebanje.

V sklopu obvestila o prevzemu nagrade bo izžrebanec obveščen tudi o datumu, do katerega bo možen prevzem nagrade. Možnost dostave nagrade tudi z dostavo.

V kolikor se izžrebanec v 10 dneh po izvedenem žrebanju ne bo odzval na poziv organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade, organizator pa nagrade ne bo več zavezan izplačati in je prost vseh obveznosti. Nagrada ni prenosljiva.

Uslužbencem podjetja Mitmedia d.o.o. in njihovim ožjim družinskim članom je sodelovanje v tej nagradni igri prepovedano.

Nagrajenec bo moral plačati akontacijo dohodnine v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.

Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo za izvedbo nagradne igre Družbe Prodom d.o.o.. Podatki se hranijo za čas trajanja nagradne igre, podjetje pa jih nikomur ne posreduje.

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem podajo privolitev, da se njihovi podatki uporabljajo v marketinške namene družbe Prodom d.o.o.., do preklica.

Nagrajenec soglaša, da družba Prodom d.o.o njegovo ime in priimek ter elektronski naslov uporabi za namene promocije svoje ponudbe, obveščanja o novostih in posredovanje aktualnih in ugodnih ponudb, pri čemer je nagrajenec to soglasje podal že ob prijavi na nagradno igro. Če nagrajenec ne podpiše soglasja, izgubi pravico do nagrade. Podjetje ima pravico podatke nagrajenca posredovati oglaševalski agenciji. Podjetje hrani podatke do vašega preklica, posameznik pa ima poleg tega pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in izdaje potrdila v zvezi s temi podatki, pravico do popravka, izbrisa, prenosa in omejitve obdelave svojih podatkov pri podjetju in pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Zahtevo lahko posameznik poda na elektronski naslov info@vitalmarket.si

 

Družba Prodom d.o.o., izrecno izjavlja, da socialni omrežji Facebook in Instagram v nobenem primeru ne sodelujeta pri nagradni igri, nagradne igre ne promovirata, je ne upravljata, podpirata ali kakorkoli drugače sodelujeta zdraven.